Рудна Глава

У матичној школи постоји 13 учионица у две зграде, кабинет информатике са шеснаест савремених рачунара прикључених на интернет. Изграђена је школска фискултурна сала за наставу физичког васпитања. У школи постоји опремљена библиотека-медиатека са савременим наставним средствима. Школски намештај је функционалан, прилагођен потебама свих ученика. Школско двориште је пространо са спортским тереном.

 

Крш

Школска зграда је нова, савремено опремљена. Намештај је такође нов и функционалан. За потребе наставе користе се ТВ, ДВД, рачунар и остала наставна средства. У саставу школе ради ђачка кухиња. Двориште је велико, асфалтирано, уређено, ограђено, са тереном за мали фудбал и кошарку као и справама за забаву. Саниран је локални водовод, купљен је шпорет, уређено осветљење за двориште и постављена кошаркашка конструкција. У плану је санација санитарног чвора. Школа има интернет.

 

Црнајка

Школска зграда је стара и од тврдог материјала. Укупно има 3 учионице, наставничку канцеларију и адаптирану салу за физичко васпитање. У згради постоји санитарни чвор као и кухиња са трпезаријом. Школско двориште је уређено и опремљено новим средствима. Школска зграда обновљена је новом кровном конструкцијом и детаљно је обновљена фасада школе. Школски намештај је функционалан а за потребе наставе користи се рачунар, ТВ, ДВД. Школа има интернет.

 

Близна

Школска зграда је стара и од тврдог материјала. Школа има две учионице, наставничку просторију и ђачку кухињу. Школски намештај је добар и функционалан. Школско двориште је ограђено са спортским тереном и справама за забаву. Окречена је фасада школе. За потребе наставе користи се рачунар са интернет везом.