- Амбициозни наставници и ученици;

- Добра клима у колективу;

- Велики ентузијам и одговорност наставника у односу на услове рада;

- Повећан је број стручних наставника;

- Креативност ученика и наставника;

- Добра сарадња са родитељима и локалном заједницом;

- Директор отворен за иновације и све облике сарадње у циљу унапређивања рада школе;

- Велики број стручних тимова;

- Изражена жеља наставника за стручним усавршавањем, повезивањем и разменом искуства са колегама из земље и света;

- Адекватна сала за физичко васпитање са минималним наставним средствима;