Да би уз што мање напора и времена научио што више те да то стечено знање буде трајно придржавај се следећих упутстава у току учења.

1. Проветри просторије пре учења јер дим, испарења и недостатак кисеоника утичу да се брзо умориш и слабије памтиш.

2. При одговарајућој светлости учење је ефикасније, брже се и боље памти. Најбоља је дневна светлост. Добро је и светло стоне лампе.

3.Температура просторије треба да буде од 18 до 20 степени.

4. Учи увек за радним столом у истој просторији на истом месту и у исто време.

5. Не учи одмах после јела ни пола сата пре спавања.

6. Најбоље је да учиш одређено градиво истог дана или одмах други дан након наставе

7. Направи план рада учења за сваки дан. Имај у виду да је најподесније време за учење пре подне од 9 до 11 часова, а послеподне од 17 до 19 часова.

8. Пре учења припреми на столу сав материјал за учење (уџбенике, белешке, графиконе и остало).

9. За време учења усмери мисли само на оно што учиш.

10. Увек имај у виду циљ који желиш да постигнеш и који смисао има учење одређене грађе.

11. Најбоље је активно читање (учење) које се одликује у следећем: тело је усправно и мишићи су напети; у току читања одбацује се неважно; концентрација је максимална; присутна је жеља за сазнањем новог; тражи се значај написаног; застаје се да би се размишљало о значењу написаног и уочавају се битни моменти.

12. Приликом учења из књиге, читај само очима (у себи). Гласно читање је лоша навика, спорује учиш а брже се замараш.

13. Најбоље је учење овим редом: пажљиво прочитати наслове и поднаслове текста и претворити их у питања, активним питањем тражити одговоре на тако постављена питања; преслишавањем утврди шта си постигао и у складу са тим настави рад.