Дана 5.10.2012. године на спортском терену одржан је јесењи крос.

Постигнити су следећи резултати:

Пети разред: 300m

Мушкарци: 1. место Саша Војиновић, 2. место Марко Божиновић, 3. место Вељко Журкић

Девојчице: 1. место Анита Ђорђевић, 2. место Александра Николић, 3. место Милена Златић

Шести разред: 400m

Мушкарци: 1. место Вељко Грујић, 2. место Милан Илић, 3. место Илија Шаларевић

Девојчице: 1. место Сабрина Војиновић, 2. место Далиборка Оларевић, 3. место Ивана Ивановић

Седми разред: 500m

Мушкарци: 1. место Милан Степановић, 2. место Сенад Јовановић, 3. место Дарко Стешић

Девојчице: 1. место Милена Јовић, 2. место Кристина Благојевић, 3. место Невена Јанковић

Осми разред: 600m

Мушкарци: 1. место Драган Ђорђевић, 2. место Крста Петровић, 3. место Горан Пистолић

Девојчице: 1. место Јелена Сурдуловић, 2. место Милена Балановић, 3. место Ирена Бобојевић