Р. број
Предмети
V
VI
VII
VIII
1.
Српски језик
180
144
144
136
2.
Страни језик
72
108
72
68
3.
Природа и друштво
-
-
-
-
4.
Историја
36
72
72
68
5.
Познавање друштва
-
-
-
-
6.
Географија
36
72
72
68
7.
Математика
144
144
144
144
8.
Познавање природе
-
-
-
-
9.
Физика
-
72
72
68
10.
Хемија
-
-
72
68
11.
Биологија
72
72
72
68
12.
Техничко
72
72
72
68
13.
Физичко
72
72+36
72+36
68+34
14.
Ликовна култура
72
36
36
34
15.
Музичка култура
72
36
36
34
Укупно
900
900+36
936+36
884+34

 

Р. број
Предмети
V
VI
VII
VIII
1.

- верска настава

- грађанско васпитање

36
36
-
-
2.
Страни језик
72
-
-
-
3.
Физичко васпитање
36
-
-
-
4.
Информатика
36
36
36
34