Основна школа "Бранко Перић" налази се у селу Рудна Глава. Рудна Глава се налази на територији општине Мајданпек на северозападу региона Зајечар, у источном делу Србије. Административни центар насеља удаљен је 24 км од Мајданпека и налази се на магистралном путу М24 Пожаревац - Мајданпек - Неготин. Село је разбијеног типа, и највећи део мештана живи на својим имањима која се налазе на висовима и падинама планинских коса, тзв. кулмама. Рељеф је брдско - планински, са надморском висином од 190 - 830м.

Основна школа "Бранко Перић" основана је 1867. године. Школа је временом мењала свој изглед и положај, тако да је 1979. године изграђен нови део школе. У саставу осмогодишње матичне школе, постоје и издвојена четвороразредна одељења у Црнајки, Близни и на Кршу. За похађање наставе ученицима је на располагању 13 учионица и савремено опремљен кабинет информатике. Ученици школе постижу запажене успехе на општинским, окружним и републичким такмичењима.

Матична школа у Рудној Глави

Матична школа у Рудној Глави (стара зграда)

Подручна школа у Близни

Подручна школа на Кршу

Подручна школа у Црнајки