Наша школа је путем пројекта "Дигитална школа" опремила кабинет информатике са 16 нових рачунара. Пројекат је финансиран од стране Министарства за телекомуникације и информационог друштва Владе Републике Србије. Рачунари су инсталирани и пуштени у рад 4. маја 2011. год.