У оквиру локалног фестивала под називом „ЕКСПЕРИМАНИЈА“, који је одржан 29.01.2010. год. у Мајданпеку, учествовали су и ученици ОШ „Бранко Перић“ из Рудне Главе. Своја умећа исказали су из области хемије и биологије.

Из области хемије приказани су и објашњени следећи експерименти: поступак добијања вулкана, сланог врта, затим поступак пречишћавања воде, доказивање промене боја индикатора, сагоревање сумпора и фосфора и поступак настајања цвета у две и више боја. Ученици који су учествовали у излагању били су: Степановић Миљана, као вођа тима, затим Филиповић Зорана, Петровоћ Марија и Матејевић Далибор. Натавница хемије, Раденка Тодоровић, је координирала тимом.

Из области биологије приказани су и објашњени следећи експерименти: како се окрећу филмске слике, како се понаша љуска јајета у сирћу, слагање боја и оглед са кромпиром. Ученици који су учествовали у излагању били су: Мучић Каролина, као вођа тима, затим Траиловић Марко, Стешић Марија и Шаларевић Стефан. Тимом је координирала наставница биологије Тасић Милена.