Мисија наше школе

Мисија наше школе је развијање осећања припадности, потребе за стицањем знања, прихватање различитости, другарског односа, солидарности, уважавања, такмичарског духа као и стварање добре сарадње и ширење културе.

 

Визија наше школе

Визија школе је да се развије у модерну, образовну институцију, познату по томе што ће на квалитетан начин школовати младе генерације ученика који ће својим знањем и умењем допринети решавању конкретних проблема, допринети развоју места у којем живе и шире заједнице.