Дана 22.10.2008. одржан је јесењи крос за ученике од I – VIII разреда.

Крос за ученике од V – VIII разреда одржан је у периоду од 11 до 1230 часова, а за ученике нижих разреда у периоду од 13 до 1430 часова на сеоском игралишту. Сви ученици су имали обавезу да учествују.

Најбоље резултате у петом разреду постигли су:

У женској категорији Катић  Александра, а у мушкој категорији Филиповић Јовица.

Од шестака најбољи су били:

У женској категорији Голубовић Ивана, а у мушкој категорији Пауцић Александар.

У седмом разреду најбоље су се показали:

У женској категорији Бучановић Наталија, а у мушкој категорији Стефановић Стефан .

Најбољи од осмака су:

У женској категорији Милосављевић Ивана, а у мушкој категорији Босијоковић Саша.

Што се нижих разреда тиче, у првом разреду најбоље су се показали:

У женској категоријиЂорђевић Анита, а у мушкој Журкић Вељко.

У другом разреду најбољи су били:

У женској категорији Јовановић Ирена, а у мушкој  Грујић Вељко.

У тречем разреду најбољи су били:

У женској категорији Траиловић Марија, док је у мушкој категорији најбржи био Степановић Милан.

Четврти разред су најбоље представили:

У женској категорији Балановић Милена, док је од дечака први на циљ стигао Макуловић Лазар.

Крос је протекао без проблема и ученици су задовољни напустили сеоско игралиште.