Матична школа
Р. бој
Име и презиме
Разред
1.
Града Антић
I
2.
Вера Трујановић
II
3.
Весна Машић
III
4.
Оливера Журкић
IV
Р. бој
Име и презиме
Разред
1.
Габријел Милосављевић
V-1
2.
V-2
3.
Раденка Тодоровић
VI-1
4.
VI-2
5.
Марина Голубовић
VII-1
6.
Велибор Филиповић
VII-2
7.
Маја Стошић
VIII-1
8
VIII-2
 
Издвојено одељење Црнајка
Р. бој
Име и презиме
Разред
1.
Весна Богдановић
I, II
2.
Весна Илијић
III, IV
   
Издвојено одељење Близна
Р. број
Име и презиме
Разред
1.
Јасмина Ђорђевић
I, II
2.
Мирјана Журкић
III, IV
   
Издвојено одељење Крш
Р. број
Презиме и име
Разред
1.
Јулијана Сурдуловић
I,II,III,IV