У петак, 12. јануара 1867. године председник Примеритељног суда општине Рудна Глава, Траило Марковић, његови помоћници Никола Ђорђевић и Јанко Крачун, као и одборници Симион Биреш, Петар Пунђеј, Петар Новаковић, Јован Филип, Паун Траиловић и Јован Јовановић поднели су посредством среских и окружних власти молбу министру просвете и црквених дела:

"Летос, када је заступник Госпонина Министра просвете и црквених дела у нашој обштини био ми смо Га молили да нам дозволи одобрити имати школу у нашој обштини а у новој кући примир суда која има две велике собе и кујну, а ми се старом пошто је оправимо - служимо, а у исто време да нам и свјашченика (свештеника) имати одобрити, као и доцније цркву подићи дозволи, да не би морали чак у Црнајку око овакови послова ићи, гди нам се највеће препреке догађају кад река дође преко које морамо прелазити и овијем подобно, - и Он нам је обећао удоволетворити онда кад му редовним путем ово предложимо. По овом убеђењу ми смо под данашњим предложили полицајној власти подествовање, а међу тим не пропуштамо ни непосредно Господина Министра просвете и црквени(х) дела умолити, да нам изволи за сада одобрити школу у поменутој кући обштинској имати и учитеља послати, а тако и свјашченика дати, јер обштина ова у стању је дати прописани број ученика и свјашченика са преко 200 домова издржати, па потом да нас скорије извести, како би могли благовремено потребе школске прибавити."

После два месеца, 11. марта 1867. године, Господин Министар шаље допис (решење!) Начелнику Крајинског округа, Но 122, (из Београда):

"Обштина рудноглавска молила ме, да јој одобрим, да може у новосаграђеној обштинској кући школу отворити а исто тако да може и свјашченика у своме селу имати. Што се тиче тога, да село Рудна Глава има свога свјашченика, о томе сам дао одобрење, које ће им епархијска неготинска конзисторија саобштити, што се тиче отварања школе у новосаграђеној обштинској кући, то исто одобравам, почем знам, да је та зграда удобна за школу, и да из Рудне Главе може бити онолико ђака, колико је потребно да по закону буде. Нека Начелство о томе извести рудноглавску обштину и закаже, да школске потребе набави, о чему имају они Начелство известити, а Начелство нека до 1. јунија извести нас као и то да барем 25 ученика има пописати за школу, како би се учитељ за ту школу, у почетку наступајуће школске године могао одредити. М. Илић"

Десетак дана после одређеног рока за извештај о току припрема за отварање школе у Рудној Глави, министар просвете је обавештен:

"Начелник среза ... је известио (округ) да је обштина рудноглавска подигла нову школу за себе, коју је са свим потребностима снабдела, па моли да се то јави Господину Министру просвете, како би могао за поменуту школу учитеља наименовати."

До 25. јула министар је дознао да је занемарена молба општине и његово одобрење за отварање школе у новосазиданој општинској кући у Рудној Глави.. Одмах је тржио образложење за ту измену. Дана 18. августа 1867. године, помоћник начелника округа Крајинског послао је учтиво образложење због чега је измењено одобрење. Житељи Рудне Главе су на збору одлучили да општински суд буде у новој згради а школа и учитељски стан у старој оправљеној општинској кући.

Министар 1. септембра 1867. године јавља: "По писму начелства од 18. пр. м. Но 7330, наређујем да се школа рудноглавска смести у новосазиданој општинској кући у Рудној Глави, јер је та зграда виднија, виша и пространија, и по томе удобнија за школу од старе општинске куће."

Пре него што је завршен спор око зграде нове школе у Рудној Глави, министар је поставио 16. августа 1867. године за учитеља Милисава Цветића. Наредних 50 година, до 1919. године, школа је била у новој згради, а тада је бујица поткопала темељ и зграда се срушила.

Нову школску зграду село је изградило 1924. године а највише заслуга је имао Никола Фуфуловић тадашњи председник општине, зашта је одликован похвалницом министарства просвете. Школа је временом мењала свој изглед и место, тако да је на новој локацији 1959. године изграђена садашња стара зграда са осам учионица. Године 1979. изграђена је нова зграда са још седам учионица и пратећим просторијама.

Тренутно школа броји 303 ученика и запослено је 29 наставника. Настава се изводи како у матичној школи у Рудној Глави, тако и у издвојеном одељењима у Црнајки, Близни и на Кршу.