Дана 16.11.2010. године на седници Наставничког већа, наставници односно чланови тима "Тим за заштиту ученика од насиља", Миленко Ђорђевић, Ивана Минчић, Ивана Гицовић и Весна Илијић презентовали су резултате истраживања у нашој школи, који се односе на заступљеност насилног понашања међу ученицима и наставницима. Истраживање је обавила Основна школа"Велимир Маркићевић" из Мајданпека.