Базични семинар "Активно учење" одржан је од 23 до 25.05.2008 године у ОШ "Бранко Перић" у Рудној Глави. Семинар је организован за чланове наставничког колектива ОШ "Бранко Перић" и ОШ "Миладин Бучановић". Рад је организован у просторијама школе у Рудној Глави. Семинар су похађали 5 наставника разредне наставе, 6 наставника предметне наставе, 2 професора разредне наставе, 5 професора предметне наставе и два стручна сарадника. Водитељи семинара биле су Лидија Јока и Јасмина Ристић.

Предавачи су били задовољни јес су учесници у презентацији добро описали специфичност сваке методе појединачно и наводили конкретне примере из своје праксе. Едукативна радионица рађена је на примеру Хасанагинице. У току семинара сви чланови су били ангажовани на свим задацима које су водитељи постављали. Трећег дана су код израде идејних скица наставници били подељени у три групе, према сродности предмета које предају.

- Група наставника и професора разредне наставе,

- Група наставника и професора природно-математичке групе предмета,

- Група наставника и професора друштвено језичко-уметничке групе предмета.