Семинар Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ДИЛС) одржан је 17. и 18. новембра 2010. године у подручној школи у Црнајки. На семинару је било 25 учесника из укупно десет школа. Водитељи семинара Мирсада Топаловић и Марица Димитријевић.

 

Школе:

1. ОШ "Велимир Маркићевић" Мајданпек - 4 учесника
2. ОШ "Бранко Перић" Рудна Глава - 4 учесника
3. ОШ "Вук Караџић" Доњи Милановац - 1 учесник
4. ОШ "12 септембар" Мајданпек - 1 учесник
5. ОШ "Вук Караџић" Кладово - 3 учесника
6. ОШ "Стефанија Михајловић" Брза Паланка - 1 учесник
7. ОШ "Хајдук Вељко" Корбово - 3 учесника
8. ОШ "Љубица Ј. Радосављевић" Подвршка -3 учесника
9. ОШ "Доситеј Обрадовић" Вражогрнац - 3 учесника
10. ОШ "Љуба Нешић" Зајечар - 2 учесника

Садржај семинара:
Први дан:
1. Увод у обуку
2. Шта је инклузивно образовање?
- Циљеви, програм и исходи обуке
- Начин и правила рада
3. Шта је инклузивно образовање
- Дефиниција и пракса ИО
- Нови закон и међународна документа
4. Који су приговори инклузивном образовању?
5. Како идентификовати потребе за подршком у образовању
- Медицински и социјални модел
- Педагошки профил ученика као полазна основа за планирање индивидуалног образовног плана
- Презентације учесника и дискусија
6. Како планирати подршку у образовању

Други дан:
1. Како израдити ИОП за ученика
2. Шта је индивидуални образовни план (ИОП)
- Садржај и сврха ИОП-а
- Који ученици имају право на ИОП?
- Како се доносе одлуке о ИОП-у?
3. Како се примењује и прати примена ИОП-а?
- Управљање школом и одељењем
- Ревизија и евалуација ИОП-а
4. Улога стручног тима за ИОП
- Преглед одговорности и задатака
5. Интерсекторска сарадња на увођење ИО
- Анализа улога различитих институција и група
6. Реализација школских планова акције