Матична школа у Рудној Глави броји 134 ученика од првог до осмог разреда, разврстаних у 9 одељења.

Подручна школа у црнајки броји 21 ученика који су подељени у два комбинована одељења од првог до четвртог разреда. Ученике подичавају две учитељице.

Подручна школа у Близни броји 17 ученика који су подељени у два комбинивана одељења од првог до четвртог разреда. Ученике подучавају две учитељице.

Подручна школа на Кршу броји 8 ученика. То су ученици од првог до четвртог разреда и подучава их једна учитељица.