- Недостатак услова за професионални развој;

- Тимски рад;

- Сарадња са родитељима је и даље на ниском нивоу;

- Недовољна опремљеност школе наставним средствима;

- Недостатак стране литературе и фонда медијатеке;

- Физичко и техничко обезбеђење школе;

- Недостатак савремених наставних средстава за кабинете;

- Дефицијентност породица великог броја ученика вероватно је један од разлога слабој мотивисаности ученика за даљим напредовањем у образовању. Ово на неки начин обавезује школу да у том процесу "да" што већи допринос.