За ову школску годину предвиђена је екскурзија на следећој релацији:

Рудна Глава - Крагујевац - Овчарско кабларска клисура - Златибор - Сирогојно - Мокра Гора - Дрвенград - Рудна Глава